top of page
Sök

Samlingsförsäkring motor

Ett samlingsavtal för motorförsäkring, en s k samlingsförsäkring, innebär att en grupp av fordon ägs av en och samma ägare eller organisation och försäkras tillsammans under ett enda avtal. Detta är vanligt för företag eller organisationer som äger och använder en stor flotta av fordon.

Genom att använda ett samlingsavtal kan företaget eller organisationen förenkla administrationen och få bättre översikt över alla sina fordon. Det kan också bidra till att minska kostnaderna genom att försäkringsbolaget kan erbjuda rabatter baserade på den totala volymen av fordon som försäkras under avtalet.

Genom att försäkringsbolaget är uppkopplat mot Transportstyrelsen så slipper man ställa på och av registrerade fordon hos försäkringsbolaget. Detta sker då i stället per automatik. Det är bara att tuta och köra.

Försäkringsvillkoren och detaljerna kan variera beroende på försäkringsbolaget och vilken typ av fordon som ingår i avtalet. Det är viktigt att noga granska villkoren innan man skriver på ett samlingsavtal för motorförsäkring så som självrisker mm.

Exempel på företag som har stor nytta av samlingsavtal är t ex åkerier, entreprenadföretag, taxiföretag och företag med många tjänstebilar.

Kontakta oss på Fenix så handlar vi upp ett konkurrenskraftigt samlingsavtal för ditt företag.

Senaste inlägg

Visa alla

Ett företag kan ha olika typer av ansvarsförsäkringar för att skydda sig mot risker och potentiella skadeståndsanspråk. Här är några vanliga ansvarsförsäkringar som ett företag kan överväga att ha: Al

Varför skall man ha en tjänstereseförsäkring? En tjänstereseförsäkring är en typ av försäkring som erbjuder ekonomiskt skydd och trygghet för den som reser i tjänsten. Det finns flera anledningar till

Att försäkra företag inom life science kan vara en komplex process, eftersom det innebär att hantera risker och utmaningar som är specifika för denna bransch. Life science omfattar olika områden som b

bottom of page