Företagsförsäkring

VI HJÄLPER DIG VÄLJA RÄTT BLAND FÖRSÄKRINGSBOLAGENS UTBUD

Inget företag är det andra likt; verksamheten, läget, storleken, ägarförhållandena, personalen. Men det finns en gemensam nämnare - alla behöver ha en företagsförsäkring.

 

En företagsförsäkring som skyddar vid händelser som skadar näringsverksamheten och som i värsta fall kan slå ut den, t ex brand, stöld, inbrott, avbrott och transporter. En företagsförsäkring som skyddar vid tvistemål i skattefrågor eller vid skadeståndskrav som riktas mot företaget.

Eftersom varje företag är unikt, finns det heller ingen generell företagsförsäkring som passar alla företag. Riskerna i verksamheten behöver analyseras och rätt skydd upphandlas med hänsyn till önskat villkor och bästa möjliga premie.

 

Vi förmedlar företagsförsäkring från alla aktörer på marknaden. Ett fletal av dessa tecknar företagsförsäkring endast via förmedlare och har således ingen direktförsäljning till kund.

Låt oss hjälpa dig att hitta bästa möjliga företagsförsäkring till bästa möjliga pris. 

Specialförsäkringar

MARIEHOLMSGATAN 56, 415 02, GÖTEBORG, SVERIGE, TEL 031-101050 |  INFO@FENIX.SE

© 2023 WIX PRO THEMES | CREATED BY WIX PRO THEMES