Vi är Fenix

Peter Ejenstam

VD / Sak-och livmäklare.

0761-720699

Klas Larsson

Ordförande

Sak- och livmäklare

0709-105045

Göran Wikström

Senior Advisor

0709-105031

Fenixlegenden

Greek_Phoenix_edited.png

En övernaturlig fågel med anknytning till soldyrkan, i det antika Egypten betraktad som ett helgon. Den egyptiska Fågel Fenix var stor som en örn med ädelstensglimrande fjäderskrud och guldplym. Dess sång var underbart melodisk. Endast en Fågel Fenix kunde finnas i taget och den blev mycket gammal (500 alternativt 1461 år). 

Fågel Fenix symboliserar odödlighet, pånyttfödelse och liv efter döden. Influenser av Fågel Fenix kan märkas i kinesisk, hinduisk, egyptisk och grekisk konst och litteratur under mycket lång tid. Senare användes Fågel Fenix i medeltida kristen litteratur som symbol för död och pånyttfödelse. Dess flykt påstås ha styrkan att lämna världen och dess problem bakom sig och flyga mot solen i klar, ren himmel. 

I Sverige i modernare tid har Fågel Fenix varit förebild för den "röde hanen", som återfinns på räddningskårers emblem. Försäkringsbolaget Allmänna Brand hade Fågel Fenix i sin logotyp. Ett försäkringsbolag, som ganska tidigt fusionerade in i Skandia, hette Brandförsäkringsaktiebolaget Fenix. I dag är Fenix Försäkringsmäklare AB - eller bara Fenix försäkring - som vi ofta väljer att kalla oss - stolta bärare av namnet Fenix inom försäkring i Sverige. I England och USA finns försäkringsbolag med namnet Phoenix (som alltså är detsamma som Fågel Fenix). 

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Eftersom varje företag är unikt, finns det heller ingen generell företagsförsäkring som passar alla företag. Vi finner rätt försäkring åt er, efter era villkor och bästa möjliga premie.

FORDONSFÖRSÄKRING

Vi hittar rätt försäkring åt alla typer av fordon.  Från enstaka företagsägda fordon, till hela fordonsflottor. 

LIVFÖRSÄKRING

Livförsäkringen är en trygghet  för dig och dina närmaste.  Vi hjälper dig att  hitta rätt slags livförsäkring som täcker dina förhållanden.