Fordonsförsäkring

FORDON ÄR AFFÄRSKRITISKA- FÖRSÄKRA DEM RÄTT

Allt måste rulla på. Inget fordon gör någon nytta som stående. Leveranserna ska komma. Kunderna skall nås. Säljarna måste ut. Passagerare skall fram i tid.

 

I vissa verksamheter är det livsviktigt med rätt försäkring: 

  • Åkerier 

  • Lastbilscentraler. 

  • Entreprenad- och anläggningsmaskiner. 

  • Företag med stora personbilsflottor. 

Det lönar sig att ta hjälp av en oberoende expertis. Anlita oss, så hjälper vi dig välja rätt försäkring efter dina förutsättningar.  Vi har specialkunskaper när det gäller företagsägda fordon, både registreringspliktiga och icke-registreringspliktiga.

TEL 031-101050 |  INFO@FENIX.SE

© 2023 WIX PRO THEMES | CREATED BY WIX PRO THEMES