top of page
Sök

Ansvarsförsäkring för företag.

Ett företag kan ha olika typer av ansvarsförsäkringar för att skydda sig mot risker och potentiella skadeståndsanspråk. Här är några vanliga ansvarsförsäkringar som ett företag kan överväga att ha:


Allmän ansvarsförsäkring: Denna försäkring täcker skador på tredje part, såsom personskador eller skador på egendom i samband med företagets verksamhet. Den ger skydd mot skadeståndsanspråk som kan uppkomma till följd av sådana händelser.


Konsultansvarsförsäkring ( ren förmögenhetsskada ): Om ditt företag tillhandahåller professionella tjänster, som rådgivning, konsultation eller medicinsk vård, kan denna försäkring skydda dig från skadeståndsanspråk som kan uppstå på grund av felaktig rådgivning eller yrkesmässiga fel.


VD-och styrelseansvarsförsäkring: Denna försäkrings skyddar företags VD och styrelseledamöter mot skadeståndsanspråk p g a beslut fattade i deras yrkesroller.


Cyberförsäkring: Skyddar företag mot skadeståndsanspråk till följd av förlust av tredjepartsdata eller överträdelse av dataskyddslagstiftning ( dataansvarsincident ), mot skadeståndsanspråk p g a överföring av virus samt mot skadeståndsanspråk p g a intrång i immateriella rättigheter.


Miljöansvarsförsäkring: Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av person-och sakskada samt för ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan åläggas enligt Miljöbalken eller motsvarande lagstiftning och som baseras på störning från verksamhet som bedrivs på försäkrad fastighet.


Kontakta oss så hjälper vid dig att teckna de ansvarsförsäkringar du behöver för din verksamhet.

Senaste inlägg

Visa alla

Varför skall man ha en tjänstereseförsäkring? En tjänstereseförsäkring är en typ av försäkring som erbjuder ekonomiskt skydd och trygghet för den som reser i tjänsten. Det finns flera anledningar till

Att försäkra företag inom life science kan vara en komplex process, eftersom det innebär att hantera risker och utmaningar som är specifika för denna bransch. Life science omfattar olika områden som b

Försäkringsbolag använder olika metoder och faktorer för att riskbedöma sina företagskunder. Riskbedömningen är en process där försäkringsbolaget utvärderar olika riskfaktorer för att bedöma sannolikh

bottom of page