Medarbetare

 

.

 

 

Göran Wikström

Klas Larsson

Ronald Strömberg

Peter Ejenstam

Sak-och livmäklare.

0709-105031

Ordförande, 
Sak-och livmäklare.

0709-105045

Senior Advisor

0703-919686

VD / Sak-och livmäklare.

0761-720699

Mikael Nilsson

Sakmäklare och Riskingenjör

076-3179604