Vad kostar det?

Normalt sett ersätts vi som förmedlare av det försäkringsbolag som ni väljer. Vad denna ersättning är får ni alltid information om i samband med offert. Vår ersättning är således inkluderad i er försäkringspremie och utgör ingen merkostnad för er. 

 

Det andra alternativet är vad som kallas "nettopremie". Då förhandlar vi ned premier och avgifter i upphandlingen och du betalar då får vår tjänst separat på faktura som ett engångsbelopp eller ett årligt skötselarvode. Detta alternativ är i dagsläget tillgängligt avseende sparförsäkringar, dvs tjänstepension och direktpension.