Klagomål

Hos oss på Fenix Försäkringsmäklare AB är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med oss rådgivare.

 

Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Enklast och snabbast är att kontakta din rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige Klas Larsson på telefon: 0709-105045 eller via mejl till klas.larsson@fenix.se. Du kan naturligtvis även skriva till oss på följande adress:

Fenix Försäkringsmäklare AB, Marieholmsgatan 56, 415 02 Göteborg.


Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol


Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.


Övrig information


Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgiv­ningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på www.konsumenternas.se