Försäkringsprodukter

Som fristående försäkringsförmedlare har vi inga egna produkter utan upphandlar försäkringar i samtliga försäkringsbolag på marknaden.

 

En del försäkingsbolag har ingen direktförsäljning utan arbetar enbart via förmedlare. Som kund hos oss får du tillgång till deras produktutbud. Vi utvärderar löpande de försäkringsbolag och produkter som finns på marknaden och kan snabbt ta in nya leverantörer och nyheter i vårt sortiment.

 

Vår utgångspunkt är alltid bästa möjliga försäkringsskydd till bästa möjliga premie.