Fordonsförsäkring

Företagsägda fordon, både registreringspliktiga och icke registreringspliktiga, har vi specialistkunskaper i att försäkra: 

 

 

  • Åkerier. 

  • Lastbilscentraler. 

  • Entreprenad- och anläggningsmaskiner. 

  • Personbilsflottor. 

  • Enstaka företagsägda fordon. 

  • Taxiföreningar. 

  • Bussföretag. 

  • Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad

 

Genom vårt samarbete med alla på marknaden befintliga leverantörer kan vi hjälpa er att konkurrensutsätta era fordonsförskringar för att få bästa möjliga försäkringsskydd och premie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförsäkring