Kund hos Fenix

För att kunna ta del av vår tjänst och köpa försäkring via oss behöver ni bli kunder hos oss.

 

Kundrelationen regleras av en sk skötselfullmakt.

 

Fullmakten behövs eftersom vi rättsligt är ett ombud för ert företag och ibland för er som privatpersoner. Vi arbetar endast på uppdrag av er och sitter på er sida av förhandlingsbordet.

 

Fullmakten gör också att vi kan se hur era försäkringar ser ut vilket är avgörande för att vi skall kunna hjälpa er på bästa sätt och ge korrekta råd.

 

När ni är kunder har ni tillgång till hela vår tjänst dvs risk-och behovsanalys, kontinuerlig uppdatering av ert skydd, rådgivning, support och administration. 

 

Våra fullmakter har ingen uppsägningstid utan gäller bara så länge båda parter är nöjda med samarbetet.

 

Aktuella fullmakter finns under fliken "dokument".