Affärsidé

Fenix försäkringsmäklare skall: 

Fungera som extern försäkringsavdelning för företag, deras ägare och anställda. 

 

Hjälpa företag att definiera och hantera sina risker och sitt försäkringsbehov.

Sköta analys, upphandling och administrativ skötsel av företagsförsäkring. 

Skapa långsiktiga kundrelationer byggda på förtroende och alltid låta detta prägla vårt arbete.

 

Vi skall vårda den klassiska traditionen "personlig försäkringsman" i en bransch där kunderna alltmer hänvisas till internet eller kundtjänst.

Verka för en ökad konkurrens mellan försäkringsbolag och leverantörer av försäkringslösningar och sparande; alltid med kundens bästa för ögonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsförsäkring