Välkommen till Fenix Försäkringsmäklare AB - Försäkringsavdelning för ditt företag.

Fenix fungerar som en extern försäkringsavdelning för ditt företag. Vi utreder ditt försäkringsbehov och hjälper dig att försäkra företaget, dig själv och de anställda till bästa premie och villkor samt erbjuder support, rådgivning och administrativ service.

Vi förmedlar företagsförsäkring, industriförsäkring, personförsäkring, tjänstepension och placeringar från alla försäkringsbolag. 

Våra tjänster kostar ingenting extra för ditt företag i jämförelse med att köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag. 

Vi ger dig tillgång till unik personlig service och professionell försäkringskompetens. Utnyttja konkurrensen på marknaden! 

Nu är samtliga våra livförmedlare licensierade hos Insuresec! Läs mer om Insuresec på www.insuresec.se

 

Info@fenix.se Tel: 031-101050  Informationsfolder


Fenix Försäkringsmäklare AB är registrerade av Bolagsverket som icke anknuten försäkringsförmedlare och står under tillsyn av Finansinspektionen.

ar, sveland. moderna försäkringar, nordeuropa, cna, aspis, euroaccident, spp, alecta, amf, danica, dina försäkringar, zürich storebrand

   
Fenix Försäkringsmäklare AB  Marieholmsgatan 56   Göteborg  Tel:031-101050  Epost:info@fenix.se